ІГОР КУШНІР ОБРАНИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ.

ІГОР КУШНІР ОБРАНИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ.Загальні збори Будівельної палати України обрали правління. Серед керівного складу  – Голова правління – президент ПАТ «ХК «Київміськбуд»  Ігор Кушнір.

25 квітня відбулись загальні збори Будівельної палати України. Учасники зібрання розглянули основні завдання, які стоять перед будівельною палатою України на 2013-2017 рр. Збори затвердили нову редакцію Статуту, обрали новий склад керівних органів Палати та ревізійної комісії.
Президентом Будівельної палати одноголосно обраний Герой України, Заслужений будівельник України Петро Шилюк.
Віце-президентами Палати обрані визнані авторитетні будівельники та фахівці будівельної галузі України: Станіслав Сташевський, Олександр Омельченко, Іван Салій, Володимир Петренко, Ігор Кушнір, Тимофій Гіренко, Петро Сабашук, Микола Толмачов.
Будівельна палата України створена 2006 року задля сприяння та захисту інтересів підприємств будівельної галузі України у всіх аспектах виробничого, економічного, кадрового та суспільно-політичного життя організацій. За статутом та повноваженнями Будівельна палата України наділена правами та обов’язками галузевої торгово-промислової палати, що визначено Законом України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі ХК «Київміськбуд» з внесенням відповідних змін та доповнень до Закону України «Про торгово-промислові палати України».