Лічильна комісія

Счетная комиссия

Протокол №1

про підсумки голосування

тимчасової лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 22, з кількістю голосів 53 305 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 1, з кількістю голосів 4 000.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №1

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 22, з кількістю голосів 53 305 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 1, з кількістю голосів 4 000.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №2

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Розгляд звіту Правління про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 23, з кількістю голосів 53 309 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №3

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 47.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 21, з кількістю голосів 53 305 484.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 1, з кількістю голосів 4 000.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 2, з кількістю голосів 2 961.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №4

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по п’ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 22, з кількістю голосів 53 305 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 1, з кількістю голосів 4 000.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №5

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 23, з кількістю голосів 53 309 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №6

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків Товариства за 2016 рік».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 23, з кількістю голосів 53 309 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №7

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство».

Рішення приймається ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 47.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 20, з кількістю голосів 53 262 514.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 2, з кількістю голосів 46 970.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 2, з кількістю голосів 2 961.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №8

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по дев’ятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про зміну найменування Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 47.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 20, з кількістю голосів 53 262 514.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 2, з кількістю голосів 46 970.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 2, з кількістю голосів 2 961.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №9

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства».

Рішення приймається ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 20, з кількістю голосів 53 259 475.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 2, з кількістю голосів 46 970.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» 1, з кількістю голосів 3 040.

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №10

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по одинадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 20, з кількістю голосів 53 259 475.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 2, з кількістю голосів 46 970.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» 1, з кількістю голосів 3 040.

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №11

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по дванадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 20, з кількістю голосів 53 259 475.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 2, з кількістю голосів 46 970.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» 1, з кількістю голосів 3 040.

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №12

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Відсутні: Член лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по тринадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про затвердження Положення про Правління Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 20, з кількістю голосів 53 259 475.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 2, з кількістю голосів 46 970.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» 1, з кількістю голосів 3 040.

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №13

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 20, з кількістю голосів 53 259 475.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 2, з кількістю голосів 46 970.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» 1, з кількістю голосів 3 040.

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №14

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по п’ятнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства»».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 47.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 22, з кількістю голосів 53 307 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №15

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Підрахунок результатів голосування по шістнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 159 937 335, з них

Кількість голосів, що подані «за» члена Наглядової ради Товариства – Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва) 53 299 403.

Кількість голосів, що подані «за» члена Наглядової ради Товариства – Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації, представника територіальної громади міста Києва) 53 299 403.

Кількість голосів, що подані «за» члена наглядової ради Товариства – Слончака Володимира Вікторовича (начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради), представника територіальної громади міста Києва) 53 299 403.

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 8 880.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними 2, з кількістю голосів 6.

Кількість голосів, власники яких «утримались» щодо усіх кандидатів 30 240.

Рішення прийнято.

Протокол №16

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по сімнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 23, з кількістю голосів 53 309 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №17

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Підрахунок результатів голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 159 937 335, з них

Кількість голосів, що подані «за» члена Ревізійної комісії Товариства – Гайнову Оксану Карлівну, представника територіальної громади міста Києва) 53 276 281.

Кількість голосів, що подані «за» члена Ревізійної комісії Товариства – Ляшенко Валентину Миколаївну 53 285 961.

Кількість голосів, що подані «за» члена Ревізійної комісії Товариства – Мельник Ольгу Максимівну 53 345 081.

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 2, з кількістю голосів 20 892.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними 5, з кількістю голосів 15.

Кількість голосів, власники яких «утримались» щодо усіх кандидатів 9 120.

Рішення прийнято.

Протокол №18

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по дев’ятнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами органів управління Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 21, з кількістю голосів 53 302 445.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 1, з кількістю голосів 4 000.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» 1, з кількістю голосів 3 040.

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.

Протокол №19

про підсумки голосування

лічильної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд»

м. Київ 28 квітня 2017 року

Присутні: Голова тимчасової лічильної комісії – Мальона В.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Дідик О.В.,

Іваненко С.Л.,

Лісовська О.В.,

Охріменко Н.М.,

Плоніш А.М.,

Серомят С.М.,

Тоічкіна О.В.,

Шпакова Г.В.,

Краснобока В.В.

Відсутні:

Член тимчасової лічильної комісії: Гребницька Н.Г.

Порядок денний:

Підрахунок результатів голосування по двадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» – «Про затвердження фінансового плану Товариства на 2017 рік».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

Видано бюлетенів для голосування по цьому питанню 53, що становить 53 891 765 простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, що знаходились у скриньках для голосування та поступили до лічильної комісії при голосуванні по цьому питанню 48.

Кількість голосів акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні 53 312 445, з них:

Кількість бюлетенів, що подані «за» 22, з кількістю голосів 53 305 485.

Кількість бюлетенів, що подані «проти» 1, з кількістю голосів 4 000.

Кількість бюлетенів, власники яких «утримались» , з кількістю голосів .

Кількість бюлетенів, власники яких не брали участь в голосуванні 1, з кількістю голосів 2 960.

Кількість бюлетенів, що визнані не дійсними , з кількістю голосів .

Таким чином, «За» прийняття Рішення подано 99,9 відсотків голосів акціонерів, що складає більшість голосів акціонерів присутніх на зборах.

Рішення прийнято.