Поточні об’яви

Шановний акціонер!
 
 Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі – Товариство) інформує про терміни, розмір та умови виплати дивідендів за 2017 р.
Підстава для виплати дивідендів Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів

Суми дивідендів на 1 просту акцію,

грн.

Термін проведення виплати
Рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. (протокол № 21 від 26.04.2018 р.) 08.06.2018 р. 0,43* 02 липня 2018 р. – 31 жовтня 2018 р.
  * – Оподаткування доходу дивідендів Товариства провадиться у відповідності до Податкового кодексу України.
Уповноваженою особою на виплату дивідендів акціонерам – фізичним особам визначено ПАТ «КБ «ГЛОБУС». Місцезнаходження уповноваженої особи на виплату дивідендів: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, ПАТ «КБ «ГЛОБУС», тел. /044/392-00-00.
Отримати дивіденди можна наступними способами:
    – в касі ПАТ «КБ «ГЛОБУС»;
    – на платіжну картку ПАТ «КБ «ГЛОБУС»;
    – на рахунок в ПАТ «КБ «ГЛОБУС».
Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється емітентом, шляхом перерахування відповідних коштів на рахунки акціонерам.
Для отримання дивідендів Вам необхідно:
1. За телефоном /044/392-00-00 узгодити дату та спосіб отримання дивідендів.
2. При отриманні дивідендів необхідно мати з собою паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також власноруч завірені ксерокопії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
3. Для представників акціонерів – фізичних осіб мати при собі нотаріально засвідчену довіреність на право отримання дивідендів.
Звертаємо увагу на особливості процедури виплати дивідендів
певним категоріям осіб:
    – для проведення виплат фізичним особам, що вступили в права наслідування на дивіденди і які не включені до переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів, додатково до інших документів також подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину на дивіденди;
    – для проведення виплат фізичним особам-співвласникам акцій подається спільна заява від усіх співвласників.
У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву, після розгляду якої Товариство приймає рішення та встановлює строки сплати належної акціонеру суми дивідендів, виходячи із фінансового стану Товариства на момент звернення акціонера.
Невиплачені акціонерам дивіденди депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
Запити з приводу процедури виплати дивідендів приймаються за тел.: /044/392-00-00.
  Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»