Поточні об’яви

Приватне акцiонерне товариство “Холдингова компанія “Київміськбуд” (далі – Емітент) повідомляє про несвоєчасне розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) про ринок цінних паперів, а також несвоєчасне подання до Комісії особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, а саме обрання (переобрання) членом Правлiння ПрАТ «ХК «Київмiськбуд» Кударенка Степана Вiкторовича. Особливу інформацію про зміну складу посадових осіб розкрито в загальнодоступній інформаційній базі Комісії 22 червня 2020 року та подано до Комісії 22 червня 2020 року, а також розміщено на власному веб-сайті: https://kmb.ua/ru/about/corporateinformation/spetsialnayainformatsiya/. Несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб Емітента сталось з організаційно-технічних причин.