Поточні об’яви

 
 
Шановний акціонер!
 
Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052) (далі – Товариство), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори).
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 25 липня 2019 року з 7:30 до 8:15.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 19 липня 2019 року.
Дата та час відкриття Зборів: 25 липня 2019 року о 8:30 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Європейський університет, м. Київ, 
бульвар Академіка Вернадського, 16-В (актовий зал №405).
 
Проект порядку денного:
 
1) Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2) Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та затвердження їх регламенту.
3) Про внесення (затвердження) змін до Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
4) Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
5) Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
6) Про затвердження Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
7) Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
8) Про відкликання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
9) Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
 
Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:
З першого питання проекту порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у складі: Голова лічильної комісії – Мальона В.В. Члени лічильної комісії: Давиденко О.В.; Дідик О.В.; Краснобока В.В., Охріменко Н.М.; Плоніш А.М.; Серомят С.М.; Тоічкіна О.В., Шпакова Г.В.
2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені Статутом ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та чинним законодавством. 
3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
З другого питання проекту порядку денного:
1. Обрати Головою зборів – Джигіля Андрія Івановича.
2. Обрати секретарем зборів – Катриченко Юрія Олексійовича.
3. Затвердити регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю Зборів виконувати функції, передбачені Статутом Товариства та регламентом загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
4. Всім учасникам позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд» дотримуватись цього регламенту під час проведення Зборів.
З третього питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд», шляхом викладення Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції. 
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 
3. Доручити Голові зборів та Секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.
4. Уповноважити Голову правління – президента Кушніра Ігоря Миколайовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.
З четвертого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори ПрАТ «ХК «Київміськбуд», шляхом викладення Положення про загальні збори ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції. 
2. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
З п’ятого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд», шляхом викладення Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції. 
2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 
З шостого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд», шляхом викладення Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції. 
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 
З сьомого питання проекту порядку денного:
1. Внести зміни та доповненнядо Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд», шляхом викладення Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у новій редакції. 
2. Затвердити нову редакцію Положення Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 
З восьмого питання проекту порядку денного:
1. У зв’язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», відкликати:
з посади Голови Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Слончака Володимира Вікторовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва);
з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Гудзя Андрія Анатолійовича (директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва);
з посади члена Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Спасибка Олександра Валерійовича (заступника голови Київської міської державної адміністрації), представника територіальної громади міста Києва).
З дев’ятого питання проекту порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. 
 
Для участі у Зборах Вам необхідно:
 
  •  мати при собі паспорт;
  •  для представників акціонерів юридичних осіб та фізичних осіб при собі мати довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за місцезнаходженням Товариства – м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 
кім. 704, з понеділка по четвер з 15:00 год. до 17:30 год. Попередній запис та телефон для довідок: (044) 288-62-52. Відповідальна особа по роботі з акціонерами –Джигіль А.І.
Акціонери мають права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів протягом строку, передбаченого зазначеним законом.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного,а також інформація, передбачена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» знаходиться на веб-сайті за адресою https://kmb.ua.
 
Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»
 Станом  на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (18.06.2019) загальна кількість акцій ПрАТ «ХК «Київміськбуд» становить 66 138 480 штук, з них голосуючі – 57 534 611 штук.