Поточні об’яви

Інформація про проведення конкурсу

з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з проведення обов’язкового аудиту консолідованої та окремої фінансової звітності ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року

Мета: відбір суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з проведення обов’язкового аудиту консолідованої та окремої фінансової звітності ПрАТ «ХК «Київміськбуд», за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року.

Строк надання послуг: Дата початку надання послуг: протягом 5 календарних днів з моменту набрання чинності Договору про надання аудиторських послуг.

Дата закінчення надання послуг: не пізніше 10.04.2019.

Дата і місце проведення конкурсу: 27 січня 2020 року о 12.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Омеляновича Павленка, 4/6, кім. 701, телефон для довідок 280-22-93.

Конкурсні пропозиції на участь у конкурсі надсилаються на електронну адресу corporate@kmb.ua
до 27 січня 2020 року 10.00 год. У разі потреби, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» може вимагати від претендентів надати конкурсні пропозиції з відповідними документами на паперових носіях у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності» на наступну адресу: м. Київ, вул. Омеляновича Павленка, 4/6. Така вимога має бути виконана претендентом протягом п’яти робочих днів. Сутність документів на паперових носіях на момент проведення конкурсу не є підставою не допуску до участі в конкурсі.

Вимоги до претендентів:

  1. Аудиторська фірма включена до Реєстру аудиторських фірм, що мають право проводити аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес.

  2. Наявність в аудиторської фірми (або в єдиної мережі аудиторських фірм, у тому числі за межами України, до якої входить дана аудиторська фірма) досвіду надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання у будівельній галузі, зокрема здійснення не менше двох завдань з аудиту або інших аудиторських послуг для суб’єктів господарювання відповідної галузі протягом останніх 3-х років.

  3. Наявність у складі аудиторської фірми не менш як 50 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір. При цьому у складі аудиторської фірми не менш як 20 працівників повинні мати сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менш як 10 працівників повинні мати принаймні один документ, що засвідчує кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудиторську діяльність, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, таких, як Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), у т.ч. Diploma in International Financial reporting (DipIFR), Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА), Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW).

  4. Щорічний дохід аудиторської фірми протягом останніх трьох років становить не менш
    як 10 мільйонів гривень.

  5. Наявність договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності на суму не менш як 10 мільйонів гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.

Кваліфікаційні критерії встановлені замовником відповідно до статті 16 Закону

Перелік документів та інформації, необхідні для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Довідка (в довільній формі) за підписом керівника та скріпленої основною печаткою претендента, в якій Учасник зазначає інформацію щодо наявної матеріально-технічної бази та обладнання, необхідних для виконання договору.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Довідка (в довільній формі), скріплену підписом керівника та завірену печаткою Учасника, що містить інформацію про наявність у претендента працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виконання договору.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Довідка (в довільній формі), скріплена підписом керівника та завірена печаткою претендента про укладені договори про виконання запропонованих послуг у період з 2015р. по 2018р.

Обов’язкова інформація рік або дата укладання (або виконання) договору, найменування замовника.

Аудиторський комітет Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія  «Київміськбуд»

Порядок проведення конкурсу