Обробка персональних даних

Повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних

даних

 

      Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12
Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) Приватне
акціонерне товариство “Холдингова компанія “Київмськбуд” (далі — Компанія або
ПрАТ “ХК “Київміськбуд”) цим повідомляє про володільця, розпорядника,
місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за
допомогою програмних засобів Компанії та на офіційному сайті Компанії kmb.ua, а
також третіх осіб, яким передаються такі персональні дані та права суб’єкта
персональних даних.

      Володільцем та розпорядником персональних даних, добровільно наданих
суб’єктом персональних даних при укладені правочину, листуванні відповідно до
Закону України “Про звернення громадян” та інших законів України, реєстрації на
офіційному веб-порталі Компанії чи наданими у будь-який інший спосіб, є ПрАТ
“ХК “Київміськбуд”.
– ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
підприємств і організацій України ПрАТ “ХК “Київміськбуд” – 23527052
– місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6
– номер контактного телефону – +38 (044) 280 90 11
      До складу персональних даних (їх зміст) включаються:
– прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи (заявника);
– зареєстроване або фактичне місце проживання;
– адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків та серія та номер
паспорта громадянина України (у випадку укладення правочину)
Збирання прізвища, ім’я, по батькові (у разі наявності), інших персональних
даних здійснюється шляхом безпосереднього добровільного надання суб’єктом
персональних даних при зверненні, запиту, написання заяв, реєстрації та інших
випадках передбачених законодавством України.

      Метою обробки (збору) персональних даних є реалізація та забезпечення
господарської діяльності Компанії.
Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій,
таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передача), знеособлення,
знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою програмних засобів
Компанії.

      Порядок доступу до персональних даних третіх осіб здійснюється відповідно
до статті 16 Закону України “Про захист персональних даних”, та відповідно до
Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з
персональними даними (транскордонна передача персональних даних) не
здійснюється.
Зберігання, видалення чи знищення персональних даних здійснюється
Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України.
З метою запобігання несанкціонованому доступу до інформації та
несанкціонованому втручанню в роботу програмного комплексу Компанії, ПрАТ
“ХК “Київміськбуд” забезпечує відстеження та облік дій користувачів, визначає
попередження загроз витоку інформації, застосовує засоби забезпечення цілісності бази даних інформаційних систем, попередження спроб несанкціонованих дій щодо
інформаційних ресурсів системи, а також вчиняє інші необхідні дії.
Згідно із частиною другою статті 8 Закону України “Про захист персональних
даних” суб’єкт персональних даних має право:
– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання
цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
– на доступ до своїх персональних даних;
– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту,
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його
персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
– пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних;
– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними;
– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини або до суду;
– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.