КИЇВМІСЬКБУД РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ЗА 2019 РІК

 «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі – Товариство)  інформує акціонерів про терміни, розмір та умови виплати дивідендів за 2019 р.  

Підстава для виплати дивідендівДата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендівСума дивідендів на 1 просту акцію,

грн.

Термін проведення виплат
Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2020р.

(протокол №24 від 30.04.2020р.)

Рішення Наглядової ради Товариства від 19.10.2020р.

(протокол № 42 від 19.10.2020р.)

16.09.2020 р.0,026*26 жовтня 2020 р.–

30 жовтня 2020 р.

* ‑ Оподаткування доходу дивідендів акціонерів Товариства провадиться у відповідності до Податкового кодексу України.

 

Виплата дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснюється емітентом в касі Товариства за його місцезнаходженням (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, каб. 101).

Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється емітентом, шляхом перерахування відповідних коштів на рахунки акціонерам.

 Для отримання дивідендів Вам необхідно:

  1. За телефоном /044/ 280-92-15 попередньо узгодити дату та спосіб отримання дивідендів.
  2. При отриманні дивідендів необхідно мати з собою паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також власноруч завірені ксерокопії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
  3. Для представників акціонерів – фізичних осіб мати при собі нотаріально засвідчену довіреність на право отримання дивідендів.

 

Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», на всій території України встановлено карантин.

У зв’язку з цим, виплата проводиться виключно за попереднім записом за телефоном /044/ 280-92-15.

Звертаємо увагу на особливості процедури виплати дивідендів певним категоріям осіб:

– для проведення виплат фізичним особам, що вступили в права наслідування на дивіденди і які не включені до переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів, додатково до інших документів також подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину на дивіденди;

– для проведення виплат фізичним особам-співвласникам акцій подається спільна заява від усіх співвласників.

звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву, після розгляду якої, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» приймає рішення та встановлює строки сплати належної акціонеру суми дивідендів, виходячи із фінансового стану Товариства на момент звернення акціонера.

Невиплачені акціонерам дивіденди депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Запити з приводу процедури виплати дивідендів приймаються за тел.: /044/ 280-92-15.

 Наглядова рада, Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд»