«КИЇВМІСЬКБУД» ПРОВІВ РЕІНЖИНІРИНГ І АВТОМАТИЗУВАВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.

  Для управління організаційної інформацією про співробітників, а також для своєчасних розрахунків з персоналом, ХК «Київміськбуд» використовує у своїй роботі рішення корпорації «Інформаційні технології» на базі багатофункціональної системи управління підприємством IT-Enterprise. Таким чином, проект оптимізації бізнес-процесів з управління персоналом є невід’ємною частиною комплексного проекту реінжинірингу ПАТ «ХК «Київміськбуд».

Рішення IT-Enterprise повністю відповідає ринковим і законодавчим вимогам України, забезпечує повне покриття бізнес-процесів обліку кадрів та проведення розрахунків із співробітниками, а також дозволяє оптимізувати всі необхідні завдання, пов’язані з управлінням персоналом в компанії.

«КИЇВМІСЬКБУД» ПРОВІВ РЕІНЖИНІРИНГ І АВТОМАТИЗУВАВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.

Проект був розпочатий в листопаді 2012 року. Вже в грудні 2012 розрахунок заробітної плати спеціалістів був виконаний у паралельному режимі в системі IT-Enterprise. На сьогоднішній день всі бізнес-процеси з управління персоналом, кадрового обліку співробітників, розрахунку заробітної плати в «Київміськбуді» виконуються за допомогою ERP-системи IT-Enterprise.

Переваги:

  •  Істотно скоротився час на обробку персональних даних співробітників компанії.
  •  Відомості про співробітників та організаційній структурі Холдингу зберігаються в єдиному інформаційному середовищі.
  •  Система IT-Enterprise забезпечує управління змінами в організаційних структурах, штатних розкладах, фондах оплати праці (забезпечує підтримку масових змін).
  •   У ПАТ «ХК« Київміськбуд »усунено дублювання дій і збудовані наскрізні бізнес-процеси між функціональними підрозділами, службою управління кадрами і бухгалтерією.
  •  Розроблено та запроваджено електронний регламент обробки документів – підстав для нарахування заробітної плати.
  •   Істотно скорочено час проходження бізнес-процесу нарахування заробітної плати.
  •  Розроблено регламентована звітність відповідно до вимог українського законодавства.

Як раніше зазначали керівники ПАТ «ХК «Київміськбуд», успішна реалізація даного проекту, незважаючи на свою важливість, є лише проміжним етапом стратегії оптимізації бізнес-процесів найбільшого будівельного холдингу України. Впровадження системи IT-Enterprise допоможе компанії закріпити лідерські позиції на ринку, а також вивести Холдинг на рівень менеджменту, відповідний провідним світовим компаніям.

«КИЇВМІСЬКБУД» ПРОВІВ РЕІНЖИНІРИНГ І АВТОМАТИЗУВАВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.