КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ – 25!

 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ - 25!

Стаття 47 Конституції України гарантує кожному право на житло. 

Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі зако­ну за рішенням суду.

Право громадян на житло закріплює також ст. 1 Житлового кодексу України.