МЕНЕДЖЕРИ «КИЇВМІСЬКБУДУ» ОТРИМАЛИ МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

        Віце-президент «Київміськбуд» Андрій Джигіль і директор Департаменту з управління майном і активами Юрій Катриченко пройшли  спеціалізовану навчальну програму з підготовки корпоративних директорів, що засвідчено відповідними сертифікатами. Програма, яку реалізує Професійна Асоціація корпоративного управління, заснована провідними міжнародними та вітчизняними організаціями, серед яких IFC – член Групи Світового банку, що є найбільшим глобальним інститутом розвитку, який фокусує свою діяльність у приватному секторі; Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) – один із чотирьох ключових інститутів Національного фонду підтримки демократії Торгової палати США; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; Фонд державного майна України та ін.

МЕНЕДЖЕРИ «КИЇВМІСЬКБУДУ» ОТРИМАЛИ МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

«Це перша в Україні програма під егідою великих міжнародних фінансових компаній і Британського посольства, з метою підготовки керівників із корпоративного управління для великих компаній – державних і приватних, тобто, незалежно від форми власності. Україні сьогодні потрібні керівники, які мають великий професійний досвід, знають сучасні прийоми корпоративного управління для того, щоб зробити вітчизняні компанії максимально відкритими, прозорими. Західний інвестор, який заходить в Україну, може інвестувати тільки під відкриту компанію, прозорість повинні забезпечити Наглядові ради і Правління таких компаній, а вони в свою чергу, повинні бути укомплектовані, підготовленими професійними кадрами, які розуміють всі сучасні тенденції корпоративного управління. Саме сучасні, тут розглядається лише європейська та американська практики», – пояснив Андрій Джигіль.

Навчальна програма дає розуміння тенденцій розвитку корпоративного управління в світі, уміння застосовувати на практиці інструменти корпоративного управління, оцінювати його якість, формувати стратегію компанії, аналізувати фінансову звітність, фінансові показники, оцінювати фінансовий стан компанії, розуміти і застосовувати принципи фінансового планування, оцінки інвестиційних проектів, формувати вимоги до систем управління ризиками, внутрішнього контролю та аудиту. Також, акцентує увагу майбутніх корпоративних директорів на розумінні важливості формування політик компанії в області етики, лідерства, управління персоналом і корпоративної соціальної відповідальності.

МЕНЕДЖЕРИ «КИЇВМІСЬКБУДУ» ОТРИМАЛИ МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

          «У попередній редакції Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядових рад формувались виключно з акціонерів компанії. Однак у  2016 році вступили в дію Закони України відповідно до яких є обов’язковим запровадження Наглядових рад в державних компаніях, обрання до складу Наглядових рад різноманітних установ – банків, публічних та державних компаній – незалежних директорів, а також створення комітетів Наглядових рад з питань аудиту, призначень та винагород. Це дозволяє залучати до управління товариствами високо кваліфікованих топ-менеджерів, які можуть ділитися набутими знаннями, пропонувати дієві інструменти для вирішення тих чи інших завдань, які стоять перед компанією, але при цьому не бути підпорядкованим нікому. Такі кроки сприяють появі в Україні професіоналів, які виконуватимуть функції незалежних членів наглядових рад акціонерних товариств», – зазначив Юрій Катриченко.

           Вітчизняні компанії активно інтегруються у фінансову європейську спільноту, а вона вимагає від бізнесменів чесних і прозорих правил ведення бізнесу. Саме тому сьогодні в корпоративному секторі України зростає запит на прозорість і передбачуваність бізнес процесів, відтак правильно побудоване корпоративне управління істотно допомагає компаніям відповідати на цей запит, знизити управлінські помилки і залучати додатковий капітал.