Корпоративна інформація

Цей розділ містить інформацію про корпоративну політику ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, Статут товариства, особливу та оперативну інформацію для акціонерів Компанії, протоколи загальних зборів ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, рішення наглядової ради ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, що є визначальними для формування напрямків діяльності Компанії.